ประกันสุขภาพรายปี คืออะไร

ประกันสุขภาพรายปี : อย่างที่ทราบกันดีว่าการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพในโรงพยาบาล ล้วนต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง โดยในทุก ๆ ปี ล้วนมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถได้รับการรักษาได้อย่างเต็มรูปแบบ ก่อนเสียชีวิตลงจาก โรคประจำตัว โรคแทรกซ้อน หรือโรคสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมีการรักษาที่ยากและจำเป็นต้องใช้ต้นทุนมากกว่าการรักษาโรคอื่น ๆ การหันมาให้ความสนใจกับการทำประกันสุขภาพ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะศึกษาหรือซื้อประกันติดตัวไว้ เพื่อให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย รวมถึงให้คนรอบข้างได้รับความสบายใจว่าตัวคุณจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ได้นั่นเอง

แผนประกันสุขภาพรายปี

ประกันสุขภาพรายปี คืออะไร

ประกันสุขภาพ คือ การทำสัญญาซื้อประกัน เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองในการได้รับเงินชดเชยค่ารักษาในสถานพยาบาล เมื่อผู้เอาประกันเกิดมีปัญาทางด้านสุขภาพ ซึ่งเงื่อนไขการได้รับสิทธิ์คือ ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่า เบี้ยประกัน ให้กับบริษัททุกครั้งตามเวลาที่กำหนด ซึ่งมีอยู่ในสัญญาที่จ่ายไปในแต่ละปี โดยผลความคุ้มครองเหล่านั้นจะมีขอบเขตุอยู่ภายในช่วงระยะเวลาต่อปีเท่านั้น และหากผู้เอาประกันนั้นไม่ได้มีการเจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตามที่กรมธรรม์ระบุ เมื่อครบปีแล้วก็จะถือว่าหมดความคุ้มครองนั้นทันที

ข้อเสียของประกันสุขภาพรายปี

เนื่องจากมีระยะเวลาการคุ้มครองอยู่ภายในปีเดียว จึงทำให้ผู้เอาประกันจำเป็นจะต้องเข้ารับการรักษาให้ได้ภายในปีที่จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งหมายความว่าหากผู้เอาประกันไม่ได้มีอาการเจ็บป่วยทางสุขภาพและเข้ารับการรักษาภายในปีดังกล่าว ก็จะเสียสิทธิ์ความคุ้มครองตามที่ได้จ่ายดอกเบี้ยไปอย่างเปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นประกันประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นบุคคลที่ป่วยเป็นประจำ หรือต้องการอยากจะได้รับประสบการณ์ในการทำประกันก่อนที่จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าและลงทุนในครั้งต่อไป