ประกันสะสมทรัพย์ คืออะไร ?

ประกันสะสมทรัพย์ : นอกจากประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแล้ว ในการทำประกันยังมีประกันเกี่ยวกับทางการเงินนั่นก็คือประกันสะสมทรัพย์ สำหรับเป็นทางเลือกแก่ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองทางด้านการเงินของตนเอง ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับการนำเสนอประกันประเภทนี้ผ่านทางพนักงานธนาคาร อาทิเช่น บริการเงินทุนหลังเกษียณ เงินออมแบบพิเศษ หรือโครงการที่เกี่ยวกับการฝากเงิน โดยสิ่งเหล่านี้ถือเป็นประกันประเภทสะสมทรัพย์ทั้งสิ้น

ประกันสะสมทรัพย์

ประกันสะสมทรัพย์ คืออะไร
เป็นความคุ้มครองที่บริษัทประกัน จะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันนั้นมีชีวิตอยู่ครบตามตามกำหนดสัญญาที่ระบุไว้ในตอนแรก หรืออาจจะจ่ายเงินเอาประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์แทน ถ้าผู้เอาประกันในสัญญาเกิดประสบเหตุจนทำให้เกิดการเสียชีวิต ( แต่จะต้องเป็นภายในระยะเวลาเอาประกันเท่านั้น ) ขณะเดียวกันประกันสะสมทรัพย์ ยังมีโครงการให้เลือกตามความต้องการของผู้เอาประกัน ทั้งแบบระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยยิ่งระยะเวลามีมากเท่าไหร่ อัตราการได้รับเงินเอาประกันคืนก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
โดยหากจะสรุปให้เข้าใจง่ายขึ้น ประกันสะสมทรัพย์ เป็นสิ่งที่เกิดจากการผสมกันระหว่าง การออมทรัพย์กับ ประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนเมื่อมีอายุครบตามสัญญาที่กำหนด จากการที่เราได้ จ่ายเบี้ยประกันในทุก ๆ เดือน หรือทุก ๆ ปี แต่ถ้าหากมีการยกเลิกการทำประกันเพื่อยุติการจ่ายดอกเบี้ย เมื่อนั้นเงินที่สะสมมาจะไม่ได้รับ เพราะฉะนั้นสำหรับใครที่สนใจก็ควรจะไต่ตรองเรื่องการเลือกระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ยให้ดี อย่าเพิ่งคำนึงแต่ผลตอบแทนที่ได้มา แต่ให้นึกถึงความเป็นจริงว่า สภาพการเงินของเรามีความมั่นคงพอจ่ายเบี้ยประกันได้ในระยะยาว ไหวหรือไม่ ซึ่งควรต้องเลือกอัตราการจ่ายเบี้ยประกันให้สอดคล้องกับฐานะการเงินเป็นสำคัญ

หมายเหตุ
ประกันสะสมทรัพย์ไม่สามารถถอนเงินที่ออมไว้ เหมือนการถอนเงินออมทั่วไปได้ เนื่องจากเป็นธุรกรรมการลงทุนระยะยาว แต่ถ้าหากผู้เอาประกันต้องการจะนำเงินมาใช้ ก็สามารถใช้วิธีการ เวนคืนกรมธรรม์ ได้ แต่ว่าจะต้องแลกมาด้วยการถูกหักค่าธรรมเนียมเป็นจำนวนหนึ่งแทน

ข้อดีของการทำประกันสะสมทรัพย์
การทำประกันสะสมทรัพย์ นับเป็นการให้บริการด้านการออมอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มักจะทำเพื่อ เก็บเงินไว้ใช้ในยามชรา หรือ ยามเกษียณจากงาน นอกจากนี้ในแบบประกันระยะสั้นยังเหมาะสำหรับใช้เป็นการออมเพื่อเงินทุนการศึกษาของลูกหลานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามแม้ประกันสะสมทรัพย์ จะมีทุนประกันที่ไม่สูงมากเหมือนกับการทำประกันอื่น ๆ หากเทียบกับอัตราการจ่ายดอกเบี้ยที่เท่ากัน แบบประกันสะสมทรัพย์ก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ ต้องการความมั่นคงทั้งชีวิต และ ทรัพย์สิน ในการมีเงินไว้สำหรับสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ตนเองและคนข้างหลังได้

Leave a Reply